گروه ساختمان (فنی و حرفه ای) استان قزوین

شرح کار گروه

آزبست - مضرات و خطرات

 

" آزبست در ساختمان و مروری بر خطرات آن "

۱‐مقدمه:

به لحاظ قدمت مصالح ساختماني را مي توان به دو دسته مصالح سنتي و مصالح نوين تقسيم کرد.

برخي مصالح نوين و سنتي مضراتي براي توليد کننده مصالح، مجريان ساختمان، استفاده کنندگان

دارند. در اينجا آزبست و مضرات آن معرفي (non user) ساختمان و حتي غير استفاده کنندگان

مي گردد.

آزبست يا همان پنبه کوهي شش نوع کاني اليافي است که در گذشته کاربرد زيادي در صعنت

ساختمان سازي بسياري از کشورها داشته است. اين ماده در بسياري از ساختمانهائي که بين سالهاي

۱۹۳۰ اجرا شده اند يافت مي شود. استحکام ، مقاومت آن در دماي بالا و غير قابل نفوذ بودن ‐۱۹۷۵

آن نسبت به بسياري از مواد شيميايي باعث کاربرد آن در بسياري از موارد بوده است.

۲‐محصولات آزبستي در ساختمان:

از آزبست در ساختمان براي موارد زير استفاده مي شود:

آتش بندي افشانه اي، عايق بندي لوله ها و ديگ ها، محصولات سيمان آزبستي (مانند: ورق هاي

موج دار(ايرانيت)، لوله هاي بخاري، آردواز)، اندود گچي اکوستيک، محصولات وينيل آزبستي،

بتونه درزگيري درايوال هاو...

۳‐انواع آزبست:

(Non- و غير خرد شونده (Friable) در طبقه بندي آزبست مي توان از دو گروه خرد شونده

نام برد: Friable)

آزبست خرد شونده که از سختي زيادي برخوردار نيست و بيشتر در فلزات ضدحريق استفاده مي شود

مانند تير و تيرچه هاي سقف ساختمان، ستونها، کفهاي فلزي ونيز به عنوان رويه هاي تزئيني و

سقفهاي آکوستيک استفاده شده است.

تصاوير زير نمونه هائي از کاربرد آزبست خرد شونده در ساختمان مي باشد.

آزبست غير خرد شونده که از سختي و استحکام بالاتري برخوردار است و معمولا با موادي مانند

سيمان، ونيل و قير ترکيب مي شود

در مواردي مانند سقفهاي کاذب آکوستيک ضدحريق، محصولات سيمان ‐ آزبستي و کفپوشهاي

وينيل‐ آزبستي مصرف دارد.

تصاوير زير نمونه هائي از کاربرد آزبست غير خرد شونده در ساختمان مي باشد.

آتش بندي افشانه اي پوششهاي اکوستيک عايق بندي لوله ها

سقف کاذب آزبستي براي پوشش آتش بندي کاشي وينيل آزبستي ايرانيت

۴‐بيماري هاي آزبست:

آزبست از جمله موادي است که از طرف وزارت کار کانادا جزء مواد سمي طبقه بندي شده است.

در بررسيهاي پزشکي ثابت شده است که تنفس هواي آلوده به آزبست باعث بروز بيمارهاي حاد و

مزمن مي شود:

بيماريهاي حاد مانند تنفس سطحي، سوزش و خارش، سرفهو عطسه و بيماريهاي مزمن مانند

سرطان ريه و سرطان حنجره، سرطان معده و روده، سرطان لايه غشاء داخلي دستگاه ،Asbestosis

.(Pleura) سرطان راست روده و سرطان غشاء پوشاننده ريه ، (Mesothelioma) گوارش

بيماري آزبستوسيس ناشي از تنفس در مجاورت آزبست است بدين ترتيب که ذرات آزبست از طريق

تنفس وارد بدن شده بر روي شش ها انباشته مي شوند و توليد نوعي فيبر مي نمايند. اين لايه به

تدريج ضخيم تر شده و مانع انبساط کامل ريه مي شود. درنتيجه انسان دچار تنفس سطحي و کمبود

اکسيژن مي گردد. اين امر به قلب فشار سنگيني وارد کرده و در طول زمان اين نارسايي موجب مرگ

خواهد شد.

تحقيقات نشان داده است که بعضي بيماريهاي ناشي از مواد خاص ممکن است سالها بعد در بدن

علائم خود را نشان دهد که بيماري آزبستوسيس از اين موارد بشمار مي آيد که ممکن است طي چند

دهه بروز نمايد.

سرطان ريه ديگر بيماري شايع ناشي از تنفس آزبست مي باشد. اين بيماري معمولا در افراديکه در

مجاورت هواي آلوده به ذرات آزبست تنفس نمايد بروز مي نمايد. آمار نشان داده است کارگراني

که بطور مداوم در مجاورت ذرات آزبست بوده اند، پنج برابر افراد عادي مبتلا به سرطان ريه مي

شوند. کشيدن سيگار که يکي ديگر از دلايل سرطان ريه مي باشد، ريسک ابتلا به اين بيماري را چند

برابر مي نمايد. بطوريکه طبق مطالعات و آمار در اين زمينه نشان مي دهد که امکان ابتلاي افراد

سيگاري که در مجاورت آزبست کار مي کنند ۵۰ برابر افراد غيرسيگاري که در مجاورت آزبست

کار نمي کنند، خواهد بود.

۵‐بحث و نتيجه گيري:

جابجائي و دور ريختن ضايعات آزبستي در خارج از محيط کار در کشور کانادا تحت نظارت "قانون

حفاظت محيط زيست" قرار دارد. همچنين قوانين مربوط به حمل مواد خطرناک تحت نظارت"وزارت

حمل و نقل کانادا"نيز مطرح است . قابل توجه است که برخي از شهرداري هاي کانادا نخاله هاي

آزبستي را حتي در محل دفن زباله هم قبول نمي کنند.

اين در حالي است که در هنگام تخريب ساختمان هاي به اصطلاح کلنگي انواع محصولات آزبستي

نظير لوله هاي سيماني، ورقه هاي موجدار سيمان‐آزبستي(ايرانيت)،عايق لوله ها و... وجود دارد که

اين محصولات هنگام تخريب خرد و در نخاله هاي عمومي ساختمان وارد شده و در حاشيه شهر ها

انباشته و پخش مي گردد. بديهي است غبار اين ماده خطرناک و مهلک با جريان هوا به شهر و

روستاها وارد شده و سبب بيماري هاي که شرح آن گذشت مي گردد. لذا پيشنهاد مي گردد توسط

مسئولين ذيربط دستورالعمل جدا سازي آزبست قبل از تخريبساختمان تهيه و ابلاغ گردد و در

چک ليست هاي نظارت ساختمان وارد گردد.

در بسياري از کشور ها نظير کانادا از دو روش مسدود سازي و جمع آوري آزبست براي کاهش و

حذف خطرات آن استفاده شده است.

مسدود سازي عبارت است از افشانه کردن مواد درزگير و چسباننده به درون و ياروي مصالح حاوي

آزبست، به منظور جلوگيري از آزاد شدن الياف آزبست در هوا و جدا سازي در واقع راه حل پيچيده

تر و با کارائي موثر تري مي باشد که آزبست را از ساختمان جدا مي نمايد.

لذا با توجه به اجرائي تر بودن روش مسدود سازي محصولات آزبستي، پيشنهاد مي گردد در

خصوص اين روش جزوات آموزشي توسط مسئولين مربوطه تهيه و اطلاع رساني عمومي انجام شود

و نيزمطالعه امکان سنجي پروژه جمع آوري محصولات آزبستي(نظير پروژه جمع آوري خودرو هاي

فرسوده ) انجام گردد.

۶‐مراجع:

1-“Construction Health and Safety Manual”, Construction Safety

Association of Ontario,2006.

2- Safety, Health and Welfare on Construction Sites A Training Manual

Architecture, International Labour Office,Geneva, 1999.

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 16:19  توسط اعضای گروه  |